Coñecementos previos

Unidades de Medida
Hardware e Virtualización

Índice

Unidades

Hardware

Sistemas

Información e tamaño

Bit vs Byte e Nibble

Razoa e contesta:

 1. Cantos bits ten un byte?
 2. Cantos bytes ten un bit?

Cómo se escribe KB ou Kb?

 • Un KB ou KiloByte (kilobyte) son 1000 B (bytes)
 • Un Kb ou Kilobit son 1000 bits (1000 b)
 • Un KB son 8*1000 bits (8000 b)
 • Un Kb son 1000/8 bytes (125 B)
Unidades do Sistema Internacional

KB vs KiB

 • Antes empregábanse potencias de 1024 (2 10)
 • En 1998 norma IEC 60027-2 crea unidades con prefixos binarios
 • Grosso modo: Fabricantes empregan uds do SI
 • Sistemas Operativos empregan uds "binarias"
Comparativa de unidades

Taxa de transferencia

 • En redes:
  • Exprésase en múltiplos de bits/segundo.
  • Non é o mesmo velocidade de subida que de baixada.
 • De disco a disco o habitual é falar de MB/segundo.
 • OLLO!
  • Ao transferir datasets.
  • Ao facer volcados de datos.

Problema...

A axencia do tempo de Groenlandia quere enviar un dataset con datos meteorolóxicos históricos de Narsarsuaq a Nuuk (a capital) para procesalos.

 • Teñen unha velocidade de 56 Kbps
 • Queren transmitir 100 MiB

Canto tardan en ir a pé?

Canto tardan en transmitir os datos?

Subida de arquivo por rede

Por turnos! Ponte de acordo cos compañeiros

 1. Colle o arquivo de 100 MB do sitio: https://www.thinkbroadband.com/download
 2. Cronometra co móbil canto tardan en subirse: (Ponte de acordo cos compañeiros)
 3. Sube o arquivo con WinSCP ao servidor turing
 4. Sube o arquivo con WinSCP ao servidor hadoop.cesga.es
 5. Cal tardou máis? Calcula a velocidade media

Exercicio

 1. Crea un ORCID
 2. Crea unha conta gratuita en Globus

Transferencia de arquivo por rede Globus

 • Transfire o arquivo que che indican dun datacenter a outro
 • Tarda máis ou menos? Por qué?

Por qué importan os tamaños e transferencias?

 • Pola cuota (quota) que che dan para almacenar os datasets.
 • Polo tempo que levan:
  • Copias de seguridade
  • Transferencia entre servidores
  • Entender sistemas como HDFS, Lustre, etc

Xerarquía de memoria

Xerarquía da Memoria nun ordenador

Memoria virtual

Se non temos memoria RAM suficiente, empregamos unha zona de disco.

Ralentiza operacións.

Ollo se non temos memoria suficiente!

Frecuencia de procesador

 • Mídese en múltiplos de hercio: Hz (s-1): kilohercio, megahercio, gigahercio.
 • 1 Hz = número de ciclos por segundo.
 • Cada instrucción executada por un procesador, pode tardar un número de ciclos diferente.
Monoprocesador

Os ordenadores actuais...

 • Os procesadores modernos levan máis dun core (núcleo)
 • Cada core pode ter varias unidades funcionales
 • A un core lle poden chegar varios fíos de execución
 • Intel: Hyperthreading. AMD: Simultaneous MultiThreading (SMT)
Monoprocesador

Supercomputador

 • 10 anos por diante da tecnoloxía (antigamente).
 • Ambiente de supercomputación (actualmente):
 • Moitos procesadores (exemplo: Finisterrae III: >700 procesadores)

Escalado horizontal vs vertical

Vertical: Carro grande, ande... ("mellorar o servidor").

Horizontal: Máis madeira ("engadir servidores").

Apache Hadoop

Tipo de escalado para o que está pensado?

O tamaño importa?

A partir de qué tamaño falamos de Big Data?

Máquinas Virtuais

En BIOS ter activado

 • Intel: VT-X
 • AMD: SVM, AMD-V...

Software de virtualización

 • VirtualBox
 • Microsoft Hyper-V
 • VMWare
 • Xen
 • Qemu
 • ...

Outros "similares"

 • "Dockers" (servizos)
 • "OpenStack" (nube)

VirtualBox

Anfitrión vs invitado (virtualbox)

Tipos de rede

Almacenamento. Controladoras: SATA/IDE

Extensión Pack e Guest Additions

OpenStack

CESGA (mostrar)

QR materiales

Jose Sánchez

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum
Se atopas erros, envíame un correo a: