Ir ao contido

🧾 MongoDB (docker)

Crear docker (servidor local):

docker run --name mongo \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=mongoadmin \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=abc123Secret \
  -v /root/mongo:/data/db \
  -p 27017:27017 \
  mongo

Atlas (servidor na nube)

Conectarse a atlas dende mongosh

Debe instalarse MongoDB como indica a documentación: engadir a chave, o repo...

mongosh "mongodb+srv://.../" --apiVersion 1 --username USUARIO

Instalar cliente Atlas

sudo apt install mongodb-atlas-cli

Iniciar sesión

atlas auth login

Conectar a mongo dende Python