Ir ao contido

🧾 MS-SQL (docker)

Microsoft SQL Server en Ubuntu (con docker).

Instalación con docker

docker run \
 -e "ACCEPT_EULA=Y" \
 -e "MSSQL_SA_PASSWORD=Abc12300" \
 -e "MSSQL_PID=Evaluation" \
 -p 41433:1433  \
 --name sqlpreview \
 --hostname sqlpreview \
 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-preview-ubuntu-22.04

Datos de conexión

  • Usuario por defecto (admin): sa
  • Contrasinal de exemplo: Abc12300. Advertencia: O contrasinal debe ter alomenos unha letra maiúscula, unha minúscula, un número e alomenos oito caracteres, do contrario o docker finalizará.
  • Porto ao que conectarse de forma exterior: 41433: Elíxese este porto posto que o habitual 1433 está bloqueado no contorno que empregamos por algúns filtros automáticos que non se pode abrir no grupo de seguridade.
  • Existe o cliente: mssql-cli que se pode instalar con pip:
pip install mssql-cli
pip install --upgrade cli_helpers
pip install --upgrade tabulate
export DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=true

Cómo conectar dende Python