Ir ao contido

☁️ OpenStack: Volumes

Normalmente os servizos de virtualización na nube cobran polo uso de recursos: Procesador, memoria RAM, rede, GPU, espacio en disco...

Non sempre necesitamos todos os servizos activos, polo que se queremos aforrar custos, debemos reducir recursos.

Un volume é o disco duro virtual onde se almacenan os datos das instancias en OpenStack.

Imos ver unhas operacións básicas sobre volumes en OpenStack empregando o interfaz web Horizon de Nova.

 • Como cambiarlle o nome do volume a unha instancia.
 • Como asociar/desasociar un volume dunha instancia.
 • Como extender un volume.
 • Como clonar un volume.
 • Como borrar unha instancia.
 • Como lanzar unha instancia a partir dun volume.

Como cambiarlle o nome do volume a unha instancia.

Non é preciso nin desasociar o volume da instancia nin parala para renomear os volumes. Isto é útil para localizalos con posterioridade.

 1. Imos a Computación ⇒ Instancias:

  OpenStack. Lista de instancias

 2. Prememos no nome da instancia e nos sairá información sobre a mesma, imos ao final da páxina e veremos os volumes asociados:

  OpenStack. Lista de volumes

 3. Tras premer no volume ao que queremos cambiarlle o nome, aparecerá información sobre o mesmo:

  OpenStack. Información do volume

 4. Prememos no botón "Editar volumen" e mudamos o nome ao que queiramos, seguidamente confirmamos os cambios no botón azul.

  OpenStack. Editando nome do volume

Como asociar un volume a unha instancia en execución.

 1. Imos a Computación ⇒ Instancias:

  OpenStack. Lista de instancias

 2. Prememos na frecha de "Crear instancia" da instancia correspondente para que nos apareza o menú:

  OpenStack. Menú de instancia

 3. Seleccionamos a opción "Asociar Volume", seleccionamos o volume que queremos asociar e prememos no botón azul para confirmar.

  OpenStack. Asociar volume

 4. Debemos montar o volume no sistema operativo. Primeiro entramos na instancia (seleccionamos o nome no listado de instancias) e vemos ao final a qué dipositivo virtual se asociou o novo volume, neste caso a /dev/vdb

  OpenStack. Asociar volume

 5. Montámolo co comando mount (ou de ser preciso formateamos). Podemos asegurarnos que exista correctamente dentro da máquina o interfaz virtual que vimos previamente no interfaz web co comando lsblk dende unha consola SSH.

  5.1 Opción 1: Para montar un volume:

  lsblk
  sudo mkdir /mnt/vdb
  sudo mount /dev/vdb /mnt/vdb
  

  5.2 Opción 2: Para formatear (borra os datos) dun volume:

  lsblk
  sudo mkdir /mnt/vdb
  sudo mkfs.ext3 /dev/vdb
  sudo mount /dev/vdb /mnt/vdb
  
 6. Asegurámonos que estea correctamente montado executando o comando mount e vendo que aparece na listaxe.

Como desasociar un volume

Importante: Se non queres perder datos, lembra apagar a instancia se lle vas a desasociar un volume. A outra opción é desmontar previamente o dispositivo.

Nota: Non se pode desasociar o volume raíz (o que contén o sistema operativo) dunha instancia en execución, para eso deberás apagala ou borrala. Se non tes marcada a opción de borrar o volume cando se borre a instancia, o volume non debería borrarse polo feito de eliminar a instancia.

Imos desasociar un volume adicional.

 1. Buscamos o volume con calquera dos comandos:

  • mount
  • lsblk
  • df -h
 2. Desmontamos o volume:

  umount /mnt/vdb
  
 3. Imos á interfaz web ⇒ Computación ⇒ Instancias:

  OpenStack. Lista de instancias

 4. Prememos na frecha de "Crear instancia" da instancia correspondente para que nos apareza o menú:

  OpenStack. Menú de instancia

 5. Seleccionamos a opción "Desasociar Volume", seleccionamos o volume que queremos desasociar e prememos no botón azul para confirmar.

  OpenStack. Desasociar volume

Como extender un volume.

Se o volume é de sistema, debemos apagar a máquina (realmente pódese facer coa instancia encendida e logo reiniciar pero NON é recomendable).

 1. Imos a Computación ⇒ Instancias:

  OpenStack. Lista de instancias

 2. Prememos no nome da instancia e nos sairá información sobre a mesma, imos ao final da páxina e veremos os volumes asociados:

  OpenStack. Lista de volumes

 3. Tras premer no volume que queremos extender, aparecerá información sobre o mesmo:

  OpenStack. Información do volume

 4. Prememos na frecha á dereita do botón "Editar volumen ↓" e seleccionamos "Extender Volumen".

  OpenStack. Extender volume

 5. Poñemos o novo tamaño e confirmamos co botón azul. Finalmente volvemos encender a instancia ou ven a reiniciamos de estar encendida.

Opción: Se non é un volume de sistema, debemos desmontalo, cambiar o tamaño da partición e volvelo montar. Exemplo:

lsblk
df -h
sudo umount /mnt/vdb
sudo e2fsck -f /dev/vdb
sudo resize2fs /dev/vdb
sudo mount /dev/vdb /mnt/vdb
lsblk
df -h

Como clonar un volume.

Debe estar o volume desasociado para que non dea problemas e para que nos deixe seleccionalo.

 1. Imos a "Volúmenes ⇒ Volúmenes" e prememos no botón "Crear" OpenStack. Crear volume

 2. No cadro damos un nome ao novo volume, en "Origen del volumen" seleccionamos "Volumen" e en "Usar un volumen como origen" seleccionamos a volume que queremos clonar. Confirmamos premendo no botón azul.

  OpenStack. Clonar volume

 3. Tras uns intres xa estará listo o novo volume para asociar a unha instancia ou para crear unha nova instancia baseada nel.

Como borrar unha instancia sen borrar o volume.

 • Opción 1: Está marcado borrar volume: Desasociamos antes o volume e despois borramos a instancia.

 • Opción 2: Non está marcado borrar volume ao borrar a instancia. Simplemente borramos a instancia.

Como lanzar unha instancia a partir dun volume.

Se destrues unha instancia, por defecto non se destrúe o volume (salvo que así o teñas marcado). Se non vas a empregar a instancia ata a seguinte clase, é unha boa práctica borrala e volvela crear baseada no volume de datos que tiña orixinalmente, así como moito cambiará a IP. Este método tamén é útil se queremos cambiar o sabor da instancia (CPU/RAM).

 1. Imos a Computación ⇒ Instancias:

  OpenStack. Lista de instancias

 2. Prememos no botón "Lanzar instancia".

 3. Damos un nome á nova instancia e decidimos cantas queremos lanzar (por defecto 1):

  OpenStack. Lanzar nova instancia

 4. En "Origen" debemos marcar en "Seleccionar Origen de arranque" a opción "Volumen". Logo, abaixo en dispoñible podemos buscar o volume que nos interese (que non estea xa asociado a outra máquina) e premer no botón co frecha arriba ↑ para seleccionalo.

  OpenStack. Nova instancia. Orixe

 5. Escollemos un sabor (procesador/RAM) como escolleríamos nunha creación normal dunha instancia:

  OpenStack. Nova instancia. Sabor

 6. Seleccionamos a rede na que queremos que estea: OpenStack. Nova instancia. Redes

 7. Seleccionamos en caso necesario a configuración en "Puertos de Red". OpenStack. Nova instancia. Portos de Rede

 8. Marcamos o grupo de seguridade que lle queiramos aplicar: OpenStack. Nova instancia. Grupos de Seguridade

 9. É importante seleccionar tamén o par de chaves que queiramos meter a maiores dos que xa teña. Presta atención a esta parte, se é unha imaxe doutra persoa incluirá as chaves públicas e privadas e meterá as que ti lle indiques a maiores.

  OpenStack. Nova instancia. Par de Chaves

 10. Finalmente prememos en "Lanzar instancia" e tras uns intres xa a teremos lanzada co volume seleccionado.